D!REKTRECYCLING

Prečo je potrebné zložito recyklovať….

Normales_Recycling

… keď je to možné urobiť aj D!REKT

D!rektrecycling

 

Výzva

Pri opätovnom spracovaní papiera z druhotnej suroviny sa spotrebúva veľké množstvo energie a vody.  V procese recyklácie sa tiež používajú rôzne bieliace látky a je potrebná aj drevná hmota. Podľa nás by to tak nemuselo byť.
Riešenie

Náša D!REKT recyklácia ponúka priame spracovanie druhotnej suroviny.  Zoberieme papier, ako sú napríklad plagáty, kalendáre, mapy, papierový odpad v priemysle, … a vyrobíme z nich krásne obálky, baliaci papier, darčekové krabice, poznámkové bloky, papierové tašky a mnoho ďalších  D!REKT produktov.

 

Produkt

Klasická recyklácia je dobrá. Naša D!REKT recyklácia je však lepšia, pretože dokazuje to že produkty vyrobené z druhotnej suroviny nemusia byť zákonite sivé. Naopak : naša D!REKT recyklácia spája pozitívny vplyv na životné prostredie s príjemným vzhľadom.

 

Výhody:

  • Úspora vody : 100%
  • Úspora bieliacich látok : 100%
  • Úspora energie :95 %
  • Ùspora lepovej zlozky:100%
  • Dekoratívny produkt

Celosvetovo najväčšmi ekologické produkty z papiera !